pinyaWAIS at mangGALING ka ba?

pinyaWAIS at mangGALING ka ba?

pinyaWAIS at mangGALING ka ba? Subukan ang iyong kaalaman sa pagkilatis ng pinya at mangga sa pamamagitan ng pagsagot sa aming pagsasanay! I-click lang ang mga sumusunod na link: https://qz.app.do/pinyawais-ka-ba https://qz.app.do/manggaling-ka-ba Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman at pang-unawa ng publiko hinggil sa Philippine National Standards (PNS) on Fresh Fruit – Pineapple – Specification (PNS/BAFPS 09:2004) at Fresh Fruit - Mangoes – Specifications (PNS/BAFPS 13:2004)