BAFS | Bureau of Agriculture and Fisheries Standards

pinyaWAIS at mangGALING ka ba?

By BAFS_ADMIN| Nov 07, 2020 | 2071 Views

pinyaWAIS at mangGALING ka ba? Subukan ang iyong kaalaman sa pagkilatis ng pinya at mangga sa pamamagitan ng pagsagot sa aming pagsasanay! I-click lang ang mga sumusunod na link: https://qz.app.do/pinyawais-ka-ba https://qz.app.do/manggaling-ka-ba Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman at pang-unawa ng publiko hinggil sa Philippine National Standards (PNS) on Fresh Fruit – Pineapple – Specification (PNS/BAFPS 09:2004) at Fresh Fruit - Mangoes – Specifications (PNS/BAFPS 13:2004)


Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) Online ISSN: 2719-177X
Published by the BAFS Information and Communications Team


OTHER NEWS RELEASES
Like us!
Follow us!
Subscribe
Follow us!
Feedback!