BAFS | Bureau of Agriculture and Fisheries Standards

Komik Serye Tampok ang mga Pamantayan ng ‘Pinakbet Vegetables’, Inilathala

By Jan Vincent DR. Tecson, Technical Services Division| Oct 20, 2021 | 2233 Views

October 12, 2021. Ang Pinakebbet sa Ilokano o PInakbet sa marami na marahil ang pinakasikat na lutong gulay sa hapag-kainang Pinoy. Ang Pinakbet na may ibig sabihin ng lumiliit or natutuyo sa Filipino ay lutong Pinoy na mula sa pinaghalong mga gulay na iginisa sa bagoong o bagoong alamang. Dahil sa kasikatan ng lutong Pinoy na ito, naghanda ang aming Kawanihan ng isang komik serye na tumatalakay sa mga pamantayan ng mga karaniwang sangkap na  gulay ng Pinakbet.

Tampok sa naturang komik serye na pinamagatang “Pinakbet Adventures ni Pina” ang iba’t-ibang mga Philippine National Standards (PNS) gaya ng PNS/BAFS PNS/BAFPS 52:2007 Fresh vegetables – Eggplant – Grading and classification, PNS/BAFPS 80:2009 Fresh vegetables – Yardlong beans or ‘Sitao’ – Grading and classification, PNS/BAFS 26:2006 Fresh vegetables - Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) - Specification, PNS/BAFPS 77:2009 Fresh vegetables – Squash – Grading and classification, at PNS/BAFPS 61:2008 Fresh Vegetables – Ampalaya.

Ang komik seryeng ito ay tumatalakay sa tamang pagpili, pag-uuri o pagka-klasipika, at pagbabalot upang masiguro ang kalidad ng mga naaaning gulay. Ito ay magkakaroon ng pitong isyu na aming ibabahagi sa opisyal na Facebook page ng Kawanihan simula Nobyembre 2021.

Ang kumpletong bersyon ng komiks pati na ang iba pang mga publikasyon ay maaaring mabasa at ma-download sa aming website na www.bafs.da.gov.ph/ ###


Pasilip sa ilan sa mga larawan ng ‘PinakBet Adventures ni Pina’ na ilalathala sa BAFS Facebook page at website


Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) Online ISSN: 2719-177X
Published by the BAFS Information and Communications Team


OTHER NEWS RELEASES
Like us!
Follow us!
Subscribe
Follow us!
Feedback!